Mitsubishi แฮปปี้แฟน ลุ้นทองถึงใจ แจกใหญ่ทุกเดือน

1/1

มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน ลุ้นทองถึงใจ แจกใหญ่ทุกเดือน

เจ้าของรถมิตซูบิชิ เพียงแนะนำเพื่อน ให้ซื้อรถมิตซูบิชิ ก็ได้ลุ้นฟรีทุกเดือน

รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 100,000 บาท เดือนละ 3 รางวัล รวม 300,000 บาท

รางวัลที่ 2 ทองคำมูลค่า 5,000 บาท เดือนละ 40 รางวัล รวม 200,000 บาท

รวมมูลค่า 5 ล้านบาท

ง่ายๆเพียง...แจ้งชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนที่จะซื้อรถยนต์มิตซูบิชิกับที่ปรึกษาการขาย เพื่อนซื้อปั๊บ

รับสิทธิ์ลุ้นทันที 3 สิทธิ์ สำหรับรุ่น ปาเจโร สปอร์ต 1 สิทธิ์ สำหรับรุ่น ไทรทัน เอ็กซ์แพนเดอร์ แอททราจ หรือ มิราจ

รายการชิงโชคนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 หมดเขตร่วมรายการในวันที่ 31 มีนาคม 2563

โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด

ลุ้นรับของรางวัล ภายในกิจกรรม “มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน ลุ้นทองถึงใจ แจกใหญ่ทุกเดือน” มีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

• ลุ้นรับของรางวัลประจำเดือนมิถุนายน 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งของรางวัลในแต่ละเดือนประกอบด้วย

-ทองคำรูปพรรณ 96.5% มูลค่า 5,000 บาท จำนวนเดือนละ 40 รางวัล
จำนวนรวมทั้งสิ้น 400 รางวัล รวมมูลค่า 2,000,000 บาท
-ทองคำแท่ง 96.5% มูลค่า 100,000 บาท จำนวนเดือนละ 3 รางวัล
จำนวนรวมทั้งสิ้น 30 รางวัล รวมมูลค่า 3,000,000 บาท

รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

• ราคาทองคำเป็นราคาที่รวมค่ากำเหน็จแล้ว (หากมี)
• มูลค่าทองคำเป็นราคาปิดที่ ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

 

เงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมชิงโชคนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) (ใบอนุญาตเลขที่ 977/2562, 978/2562, 979/2562, 980/2562, 981/2562, 982/2562, 983/2562, 984/2562, 985/2562 และ 986/2562 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน

1.สำหรับลูกค้าผู้เป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น (“ลูกค้าเดิม”) เพียงแนะนำคนรู้จักให้ซื้อรถยนต์มิตซูบิชิคันใหม่รุ่นใดก็ได้ (“ลูกค้าใหม่”) ณ ศูนย์จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิทั่วประเทศ ลูกค้าเดิมมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำเดือนตามรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.1เมื่อลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลูกค้าเดิมมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำเดือนมิถุนายน 2562 ได้แก่ ทองคำรูปพรรณ 96.5% มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท จำนวนเดือนละ 40 รางวัล และทองคำแท่ง 96.5% มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวนเดือนละ 3 รางวัล

1.2เมื่อลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ลูกค้าเดิมมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ได้แก่ ทองคำรูปพรรณ 96.5% มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท จำนวนเดือนละ 40 รางวัล และทองคำแท่ง 96.5% มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวนเดือนละ 3 รางวัล

1.3เมื่อลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ลูกค้าเดิมมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำเดือน สิงหาคม 2562 ได้แก่ ทองคำรูปพรรณ 96.5% มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท จำนวนเดือนละ 40 รางวัล และทองคำแท่ง 96.5% มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวนเดือนละ 3 รางวัล

1.4เมื่อลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ลูกค้าเดิมมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำเดือน กันยายน 2562 ได้แก่ ทองคำรูปพรรณ 96.5% มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท จำนวนเดือนละ 40 รางวัล และทองคำแท่ง 96.5% มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวนเดือนละ 3 รางวัล

1.5เมื่อลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ลูกค้าเดิมมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำเดือน ตุลาคม 2562 ได้แก่ ทองคำรูปพรรณ 96.5% มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท จำนวนเดือนละ 40 รางวัล และทองคำแท่ง 96.5% มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวนเดือนละ 3 รางวัล

1.6เมื่อลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ลูกค้าเดิมมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ได้แก่ ทองคำรูปพรรณ 96.5% มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท จำนวนเดือนละ 40 รางวัล และทองคำแท่ง 96.5% มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวนเดือนละ 3 รางวัล

1.7เมื่อลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกค้าเดิมมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำเดือน ธันวาคม 2562 ได้แก่ ทองคำรูปพรรณ 96.5% มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท จำนวนเดือนละ 40 รางวัล และทองคำแท่ง 96.5% มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวนเดือนละ 3 รางวัล

1.8เมื่อลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ลูกค้าเดิมมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำเดือน มกราคม 2563 ได้แก่ ทองคำรูปพรรณ 96.5% มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท จำนวนเดือนละ 40 รางวัล และทองคำแท่ง 96.5% มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวนเดือนละ 3 รางวัล

1.9เมื่อลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ลูกค้าเดิมมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ได้แก่ ทองคำรูปพรรณ 96.5% มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท จำนวนเดือนละ 40 รางวัล และทองคำแท่ง 96.5% มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวนเดือนละ 3 รางวัล

1.10เมื่อลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2563 ลูกค้าเดิมมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำเดือน มีนาคม 2563 ได้แก่ ทองคำรูปพรรณ 96.5% มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท จำนวนเดือนละ 40 รางวัล และทองคำแท่ง 96.5% มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวนเดือนละ 3 รางวัล

รวมมูลค่าของรางวัล 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

2.สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อเข้าร่วมรับสิทธิลุ้นรับรางวัลตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 1. ข้างต้น ลูกค้าเดิม จะต้องแจ้งข้อมูลเบื้องต้นดังต่อไปนี้ให้แก่พนักงานขายของบริษัทผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ ตามวิธีการที่ตกลงกันระหว่าง บริษัทผู้จำหน่าย กับลูกค้าเดิม

2.1ชื่อ-นามสกุลของลูกค้าเดิม

2.2หมายเลขทะเบียนรถยนต์มิตซูบิชิของลูกค้าเดิม และจังหวัดที่จดทะเบียน

2.3หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าเดิม

โดยสามารถแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้าเดิมได้นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าใหม่เข้ามาดำเนินการจองรถยนต์ ณ ศูนย์จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ จนถึงวันที่ลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์มิตซูบิชิจนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ บริษัทถือว่าลูกค้าเดิมได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ครบถ้วนต่อเมื่อลูกค้าใหม่ได้รับมอบรถยนต์มิตซูบิชิเรียบร้อยแล้ว

3.จำนวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ลูกค้าเดิมจะได้รับ ขึ้นอยู่กับรุ่นของรถยนต์มิตซูบิชิที่ลูกค้าใหม่รับมอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1มิตซูบิชิ มิราจ = 1 สิทธิ์

3.2มิตซูบิชิ แอททราจ = 1 สิทธิ์

3.3มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ = 1 สิทธิ์

3.4มิตซูบิชิ ไทรทัน = 1 สิทธิ์

3.5มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ = 3 สิทธิ์

4.พนักงาน และบุคคลในครอบครัวพนักงานบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ และผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม “มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน ลุ้นทองถึงใจ แจกใหญ่ทุกเดือน” ทุกกรณี ทั้งนี้ บุคคลในครอบครัวหมายถึง บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดาและ/หรือมารดาเดียวกัน บุตร คู่สมรส พี่น้องร่วมบิดามารดาของคู่สมรส และบิดามารดาของคู่สมรส

5.บริษัทจะจัดทำรายชื่อของลูกค้าเดิมผู้ร่วมกิจกรรมลงบนกระดาษ เพื่อตัดเป็นชิ้นส่วน และรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล โดยบริษัทจะทำการจับรายชื่อผู้โชคดี ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่บริษัทกำหนด ตามวัน เวลา และสถานที่ดังต่อไปนี้

5.1จับรางวัลประจำเดือนมิถุนายน 2562 ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

5.2จับรางวัลประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

5.3จับรางวัลประจำเดือน สิงหาคม 2562 ในวันวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

5.4จับรางวัลประจำเดือนกันยายน 2562 ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

5.5จับรางวัลประจำเดือนตุลาคม 2562 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

5.6จับรางวัลประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

5.7จับรางวัลประจำเดือนธันวาคม 2562 ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

5.8จับรางวัลประจำเดือนมกราคม 2563 ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

5.9จับรางวัลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

5.10จับรางวัลประจำเดือนมีนาคม 2563 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2563 10.00 น. ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด

6.การประกาศรายชื่อผู้โชคดี จะประกาศผ่านช่องทางการสื่อสารของ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่

a. Website   : http://www.mitsubishi-motors.co.th
b. Facebook : https://www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH
c. Mobile Application: M-Drive presented by Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd.

7.ผู้โชคดีจะได้รับข้อความยืนยันและการติดต่อกลับผ่านทางโทรศัพท์ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ภายใน 7 วันหลังจากการประกาศรางวัล


เงื่อนไขการรับของรางวัล และการติดต่อรับของรางวัล

1.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

2.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

2) สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ

3) หลักฐานการชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

3.ของรางวัลไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

4.ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้บุคคลอื่นได้

5.ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาแสดงตนต่อบริษัท เพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ประกาศผล บริษัท ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

6.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500 เวลา 08.30 – 17.00 น. เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ