ประวัติความเป็นมา มิตซูวิภาวดี

 บริษัท มิตซู วิภาวดี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน จำหน่ายรถยนต์มิตซูชิบิ จาก บริษัท มิตซูบิชิมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2538 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่าย รถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 2 สาขาคือ มิตซูวิภาวดี (สำนักงานใหญ่: สาขาจตุจักร) และมิตซูวิภาวดี (สาขาบางอ้อ) บริษัทฯ เปิดดำเนินธุรกิจประเภทยานยนต์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ยาวนานกว่า 20 ปี ซึ่งยืนยันความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการตามมาตรฐานของมิตซูบิชิ

การดำเนินธุรกิจทางบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ให้การบริการลูกค้าอย่างครบวงจร ทั้งในส่วนของการจัดจำหน่ายรถยนต์ประเภทนั่งส่วนบุคคลและรถกระบะ นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ให้บริการด้านอะไหล่ การตรวจเช็คสภาพรถ และซ่อมบำรุงรถยนต์ของลูกค้า ด้วยความใส่ใจในเรื่องคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าของเรา 

 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานมากกว่า 80 คน พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ผ่านการอบรมตามมาตรฐานของ บริษัท มิตซูบิชิมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ทางบริษัทฯ มีนโยบายก้าวสู่การบริหารงานแนวใหม่ เตรียมตัวสู่การแข่งขันทางธุรกิจ รวมถึงมีความพร้อมทั้งด้านทรัพยากรบุคคล และทีมงาน ที่จะพัฒนาบริษัทฯ ให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด